Складиране и логистика


“DELOGISTIC LTD чрез своята партньорска мрежа разполага както със свободни складове за всички видове товари:400

 • Под митнически контрол
 • (ADR) Складове За  опасни товари
 • Складове за съхранение на хладилни товари
 • Складиране на опасни товари (ADR)
 • Климатизирани помещения за специфични стоки;
 • Водене на месечната отчетост за съхранение и движение на стоките под митнически контрол;
 • Застраховка на стоките в склад под митнически контрол;.
 • банкови гаранции
 • пълно митническо обслужване
 • гарантиране на митни сборове
 • логистика
 • услуги по застраховане на товарите
 • консултации

 

Складовете са под 24 часова физическа охрана и видео наблюдение.