Международен транспорт


 “DELOGISTIC LTD” предлагlogo_10

 • шосеен транспорт,
 • ЖП транспорт,
 • въздушен транспорт
 • морски транспорт
 • речен транспорт

Независимо от техния произход и дестинация ние ще Ви помогнем те да пристигнат на време и в срок.


Видеове превози

 • Експресни превози
 • Групажни превози
 • Превоз на комплектни товари
 • Превоз на извънгабаритни товари
 • Превоз на ADR товари
 • Хладилни камиони
 • Превоз с дрехарки
 • Превоз на товари с контейнери